فروشگاه اینترنتی کتاب نوش

مدیریت

ریحانه محسنی

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، معلم، ویراستار و فعال در حوزه ی زبان شناسی و جستجوگر میان ناشران جهت یافتن کتاب های مفید و به روز و معرفی آنها از طریق سایت و پیج کتاب نوش

ریحانه محسنی