فروشگاه اینترنتی کتاب نوش

لیست ناشران، نوسندگان، مترجمان، شاعران
لیست ناشران کتابلیست نویسندگان
لیست مترجمانلیست شاعران بزرگ

داستایوفسکی

یشتر داستان‌های او، سرگذشت انسان‌هایی است عصیان زده، بیمار و روان‌پریش. در اکثر داستان‌ها‌یش مثلث عشقی دیده می شود. در میان روابط شخصیت‌های داستان‌‌ها -شخصیت‌هایی بسیار طبیعی و زنده و برخورد ادامه