فروشگاه اینترنتی کتاب نوش

فهم فلسفه
سه جلدی

قیمت : 79,000 تومان

معرفی اجمالی محصول
فهم فلسفه

فهم فلسفه و پرسش های ماندگار فلسفی

فهم فلسفه یک مجموعه سه جلدی است که خواننده را با پرسش‌های ماندگار فلسفه از روزگار یونان باستان تا حال حاضر آشنا می‌کند. این مجموعه، زندگی‌نامه برخی از بزرگ‌ترین اندیشمندان تاریخ را در اختیار علاقمندان می‌گذارد و چگونگی تأثیر آرای فلسفی آنان را بر مکتب‌های فکری بعدی توضیح می‌دهد. خوانندگان، مفاهیم مهم فلسفی و کاربرد آنها را از طریق این کتاب در زندگی شخصی خود می‌آموزند.

دکتر پرایس به مدت ۳۵ سال به تدریس فلسفه در دانشگاه پرداخت و از همین رو احساس کرد که دانشجویانی که به صورت مقدماتی علاقه به یادگیری فلسفه دارند، با کمبود منبعی مناسب برای شناخت خطوط کلی تاریخ فلسفه مواجه هستند.

این مجموعه سه جلدی خواننده را با پرسش های ماندگار فلسفه از روزگاریونان باستان تا حال حاضر آشنا می کند.


جلد 1: اندیشه در روزگار باستان و دوره یونانی مآبی:

در این جلد فلسفه از دوران پیشاسقراطی‌ها تا نوافلاطونیان و پیوند این دوران با قرون وسطی بیان می‌شود.

 

جلد 2: فلسفه در قرون وسطی و دوران تجدد:

نویسنده در این جلد از مجموعه فهم فلسفه، از دوران قرون وسطی و پیدایش مسیحیت تا دوران تجدد و ظهور فلسفه‌های ایدئالیستی و ماتریالیستی را بررسی می‌کند.

 

جلد 3: اندیشه معاصر:

نویسنده در این جلد از مجموعه، فلسفه از زمان سود باورانی چون بنتام و استورات میل تا اگزیستانسیالیسم سارتر، دوبوا و کامو را ارائه می‌کند.

منبع:

http://www.rowzanehnashr.com