فروشگاه اینترنتی کتاب نوش

ناموجود

امیرکبیر و ایران
Amirkabir&Iran

به من اطلاع بده

معرفی اجمالی محصول
امیرکبیر و ایران

زندگی نامه امیر کبیر

کتاب امیرکبیر و ایران مربوط است به هرآن‌چه در مورد امیرکبیر است. شادروان فریدون آدمیت در این کتاب به شرح زندگانی امیرکبیر از بدو تولد تا زمان مرگ او می‌پردازد. اقدامات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی امیرکبیر و اصلاحات و تفکرات این بزرگمرد از مهمترین بخش‌های این کتاب است.

 

امیرکبیر چند سال وزیر بود؟

میرزا محمد تقی‌خان فراهانی (۱۲۳۰–۱۱۸۶) معروف به امیرکبیر، یکی از صدراعظم‌های بزرگ و نامدار ایران در دوره ناصرالدین‌شاه قاجار بوده است. اصلاحات امیرکبیر اندکی پس از رسیدن وی به صدارت آغاز گشت و تا پایان صدارت کوتاه او ادامه یافت. مدت صدارت امیر کبیر ۳۹ ماه (سه سال و سه ماه) بود. وی مؤسس دارالفنون بود که برای آموزش دانش و فناوری جدید به فرمان او در تهران تأسیس شد. همچنین انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه از جمله اقدامات وی به‌شمار می‌آید.

قاتل امیرکبیر

امیرکبیر پس از این که با توطئه اطرافیان شاه از مقام خود برکنار و به کاشان تبعید شد، در حمام فین به دستور ناصرالدین‌شاه به قتل رسید. پیکر وی در شهر کربلا به خاک سپرده شد.

رابرت واتسن در مورد او می گوید: در میان همه رجال اخیر مشرق زمین و زمامداران ایران که نامشان ثبت تاریخ جدید است،میرزا تقی خان امیرنظام بی همتاست. به حقیقت سزاوار است که به عنوان اشرف مخلوقات به شمار آید.بزرگوار مردی بود.

فریدون آدمیت نویسنده و پژوهشگر تاریخ

فریدون آدمیت در پیشگفتار کتاب گفته است: با امیرکبیر و ایران تحقیق تاریخ سیاسی اخیر ایران را براساس مدارک اصیل و اسناد دولتی آغاز نهادم. این سرگذشت نگاری به سنت مورخان ما نیست; شخصیت میرزا تقی خان را در سیر تحول تاریخ زمان مورد تحلیل قرار داده ام،به جریان های تاریخ و عوامل سازنده آن جریان ها خاصه به بنیادهای اجتماعی ایران توجه داشته ام. کوشش کرده ام رابطه امیرکبیر را با اجتماع به دست دهم و اثرش را در تاریخ باز نمایم، او را بشناسم و بشناسانم. این شیوه نمودار مرحله مترقی تاریخ نگاری است و از با معنی ترین جهات تعقل تاریخی.