فروشگاه اینترنتی کتاب نوش

همه پدربزرگ ها همه مادربزرگ ها باید بدانند...
نوه دار شدن جوانی دوباره

قیمت : 18,000 تومان

معرفی اجمالی محصول
همه پدربزرگ ها همه مادربزرگ ها باید بدانند...

هنگامی که صاحب نوه می شوید، گویی دررزمان به عقب بازگشته اید، انگار بیست تا سی سال جوان تر شده اید، مثل زمانی که صاحب فرزند شدید.
ضمن این که این بار، زحمات کودک به دوش شما نیست و بیشتر از لذت بازی و هم نشینی با او بهره مند می شوید.
با مشارکت در رشد و تربیت نوه تان، گویی نیرو و نشاط دورانی که فرزند خودتان را بزرگ می کردید به شما بازمیگردد.
نوه شما نیز خوش شانس است، از این جهت که علاوه بر پدر و مادر، پدربزرگ یا مادربزرگ نیز دارد که می تواند از بازی کردن با او و یادگرفتن از او لذت ببرد.
مخاطب این کتاب پدربزرگ ها و مادربزرگ ها هستند ولی مطالب آن برای پدر و مادر کودک نیز خواندنی و مفید است.