فروشگاه اینترنتی کتاب نوش

کتاب حقیقت عاشورا
برای سفارش و مشاوره در مورد انواع کتاب ها در دسته بندی های مختلف با شماره 02133121226 تماس بگیرید.

قیمت : 56,000 تومان

معرفی اجمالی محصول
کتاب حقیقت عاشورا

حقیقت عاشورا از نگاه علمی و دینی

در کتاب حقیقت عاشورا مطالب جدیدی یافت می شود، اما نویسنده لزوما در پی نو آوری نبوده. هدف محمد اسفندیاری کشف حقیقت از طریق سوال پیچ کردن تاریخ بوده است. نو آوری های محمد اسفندیاری همراه با احتیاط و محافظه کاری علمی و‌ پرهیز از زود باوری و نتیجه گیری شتابزده بوده. به باور نویسنده، هنوز نهصت امام حسین (ع) به صورت علمی و دینی بررسی نشده و فقه التاریخ همچنان غائب است. اغلب آثار درباره امام حسین یا تاریخ اسطوره زده است، یا تاریخ ادبیات زده، یا تاریخ سیاست زده، یا تاریخ وارونه، یا تاریخ تئولوژیک و یا تاریخ ایدئولوژیک.

تحریفات عاشورا

عاشورا دچار چند گونه آسیب شده است؛ از جمله تحریف افزایشی و تحریف کاهشی. در نوع اول، چیزهایی را به عاشورا افزوده اند که واقیعت نداشته است (مجعولات) و در نوع دوم، چیزهایی را از عاشورا کاسته اند که واقعیت داشته است (مهجورات). تحریفات عاشورا گاه در گفته هاست و گاه در نا گفته ها. تاریخ عاشورا موضوعی چند پهلو و پیچیده است و اگر چنان گزارش شود که بود، چه بسا گروهی تصور کنند که که در آن تعارض است.

کتاب حقیقت عاشورا گامی است در راه کشف واقعیت عاشورا و به ماهیت شناسی نهضت امام حسین و تحریفات آن اختصاص دارد. این کتاب را می توان در ادامه دو کتاب دیگر نویسنده دانست؛ یعنی عاشورا شناسی و کتابشناسی تاریخی امام حسین (ع).

حماسی و عقلانی بودن نهضت عاشورا

نهضت عاشورا دو ویژگی برجسته داشت: یکی اینکه حماسی (ظلم ستیزانه) بود و دوم اینکه عقلانی بود؛ یعنی همان دو ویژگی ای که عده ای در جمع آنها توفیق نمی یابند. اما در بعد، پنج تحریف بزرگ دامنگیر آن شد:

تقلیل یافتن آن به عزاداری (با غفلت از ظلم ستیزی)

تفسیر های غیر عقلانی از آن

تفسیر های فوق واقعی

تفسیر های افراطی و خشونت آمیز

تفسیر های عامیانه.