فروشگاه اینترنتی کتاب نوش

کتاب روان شناسی بالینی فیرس
مفاهیم، روش ها،حرفه

قیمت : 150,000 تومان

معرفی اجمالی محصول
کتاب روان شناسی بالینی فیرس

این کتاب تلاش دارد با نگاهی عمیق به رشته روانشاسی بالینی ، فعالیت های روانشناسان بالینی را مستند سازد و بر روندهایی در این رشته تاکید کند که احتمالا در سال های آینده آن را شکل خواهند داد.

کتاب روانشناسی بالینی علاوه بر بررسی تاثیر فرهنگ، جنسیت و تنوع در رویکردهای درمانی و سنجشی، بر رویکردهای درمانی و سنجشی شواهد بنیاد تاکید می کند.