فروشگاه اینترنتی کتاب نوش

تصویر ذات گرایانه و علمی جهان

قیمت : 50,000 تومان

معرفی اجمالی محصول
تصویر ذات گرایانه و علمی جهان

کتاب حاضر فرآیندی از ذات‌گرایی سنتی تا ذات‌گرایی علمی است که به چیستی ذات عناصر تشکیل‌ دهنده این جهان می‌پردازد. به لحاظ تاریخی ریشه‌ی ذات‌گرایی به سنت ارسطویی  -ذات‌گرایی سنتی- بازمی‌گردد، بنابراین فرآیند تولید محتوا با طرح موضوع ذات‌گرایی ارسطو آغاز شده است. در ذات‌گرایی ارسطو، ویژگی‌ها، ذات شی هستند و ذات شی بیان‌کنندۀ تعریف شی است. این تقریر از ذات‌گرایی با نقدهای لاک و تجربه‌گرایان بر متافیزیک و به تبع آن ذات مواج بوده است به طوری که باب گفت‌وگو درباره ذات‌گرایی تا اواخر قرن ۱۷ گشوده نشد. از قرن ۱۷ به بعد، با مطرح شدن نظرات دکارت، نیوتن، لاک و لایبنیتس و از طرفی افول پوزیتیویسم منطقی در نیمه‌ی دوم قرن بیستم، مجددا رویکرد متافیزیکی و مباحث مربوط به آن مطرح شد.

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.