فروشگاه اینترنتی کتاب نوش

نمکی

قیمت : 4,500 تومان

معرفی اجمالی محصول
نمکی

تا صبح می شد و آفتاب درمی آمد، نمکی دسته کلیدش را برمی داشت و هفت در خانه را باز می کرد.از در اول گنجشک ها و کبوترها ...می رفتند. از در دوم مرغ و خروس ها...از در سوم بز و گوسفندها...از در چهارم همسایه ها...از در پنجم مهمان ها ...از در ششم نمکی و ننه گلاب به بدرقه همه می رفتند. نمکی در هفتم را باز می کرد، اما...