فروشگاه اینترنتی کتاب نوش

سلام، کسی اینجا نیست؟

قیمت : 7,500 تومان

معرفی اجمالی محصول
سلام، کسی اینجا نیست؟

او ادامه داد: هرچه شب سیاهتر باشد می توانیم خورشیدهای بیشتری را در آسمان ببینیم تا وقتی روز است فقط می توان همین یک خورشید را دید.

و این اولین ملاقات من با میکا بود. وقتی فکر می کرد انگشت شستش را می مکید و زمانی که می خواست چیزی را توضیح دهد، انگشتانش را تکان می داد.