فروشگاه اینترنتی کتاب نوش

سگ نگهبان و مرغ چمنزار
از مجموعه داستان هایی برای فکر کردن (شاخه ی روابط انسانی)

قیمت : 15,000 تومان

معرفی اجمالی محصول
سگ نگهبان و مرغ چمنزار

سگ نگهبان و گرگ چمنزار داستانی است بر اساس قصه های عامیانه مکزیکی و موضوع آن هماهنگی و همکاری است.

سگ پیر که قرار است نگهبان مرغ ها باشد، باز خوابش می برد. ارباب از دست او ناراحت می شود و او مجبور است در صحرا به دنبال چیزی برای خوردن باشد. آنجاست که با گرگ چمنزر آشنا می شود و گرگ نقشه ای برای هر دو می کشد ...